ข่าวล่าสุด

ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคใต้ การแข่งขัน PSU NANO Tech Talk Thailand 2018

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูรฮานิสท์ ตาเยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ห้องเรียนพิเศษเพชรเดชะ) ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคใต้ จากการแข่งขัน PSU NANO Tech Talk Thailand 2018 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

IMG_8057 IMG_8068 IMG_8069 IMG_8072 IMG_8092 IMG_8094 IMG_8098 IMG_8106 IMG_8107 IMG_8151 IMG_8152 IMG_8156zz IMG_8166ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูรฮานิสท์ ตาเยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ห้องเรียนพิเศษเพชรเดชะ) ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคใต้ จากการแข่งขัน PSU NANO Tech Talk Thailand 2018 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Screen Shot 2561-08-21 at 3.06.26 PM (1)