ข่าวล่าสุด

ชนะเลิศ Divide By Us โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่5 ภาคใต้

นางสาวพุทธิดา หนูมาก นายอรรถชาติ ศรีราษฎร์ นางสาวคัคนางค์ แก้วประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 ได้เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่5 ภาคใต้ วันที่24-26 สิงหาคม 2561 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดย นางสาวพุทธิดา หนูมาก ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Divide By Us ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการจำนวน 10000 บาท เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อให้สำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดขยะพลาสติกภายในโรงเรียนและการทำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

40768244_290244771775787_3466203710709825536_n 40784013_495711994236173_7409920712862859264_n 40784132_308757739679426_5765411588156686336_n 40797544_235273937141977_1898287558131974144_n 40860445_1104766973022184_7442533335844257792_n 40874025_1071349579698397_1872941319735738368_n 40889497_2179799448971430_985372021481275392_n 40893057_1910876842550926_7113249076707065856_n 40953818_294378514674956_4266010437511806976_n 40953818_539738389798965_7206145113330810880_n 41199851_1883166711744843_347005818186498048_n