ข่าวล่าสุด

ทีมบาสศิษย์เก่ามอบลูกบาสให้กับทีมบาสเกตบอลโรงเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศิษย์เก่าทีมบาสเกตบอลโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มอบลูกบาสให้กับน้องๆทีมบาสเกตบอลโรงเรียน ซึ่งเป็นลูกบาสเกตบอลที่ได้จากการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอลสู่เยาวชนไทย OBEC – JR.NBA Coach Academy 2018 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 IMG_4535 IMG_4536 IMG_4541 IMG_4542 IMG_4553 IMG_4554 IMG_4555 IMG_4560 IMG_4561 IMG_4563 IMG_4565 IMG_4579 IMG_4580 066120มอบลูกบาส