ข่าวล่าสุด

“บานบุรี มินิมาราธอน 2018”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจก รรมกีฬาการกุศล “บานบุรี มินิมาราธอน 2018” ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท – ฟันรัน 5.5 กม. over all 1 รุ่น – มินิมาราธอนชาย – มินิมาราธอนหญิง เพื่อหารายได้สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน

วิ่ง