ข่าวล่าสุด

ปฏิทินสอบคัดเลือก ปี การศึกษา 2561

ปฏิทินสอบคัดเลือก ปี การศึกษา 2561
GAT/PAT สอบวันที่ 24-27 ก.พ. 61 ประกาศผล 5 เม.ย. 61
O-NET สอบวันที่ 3-4 มี.ค. 61 ประกาศผล 3 เม.ย. 61
วิชาสามัญ 9 วิชา สอบ 17-18 มี.ค. 61 ประกาศผล 12 เม.ย. 61
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ สมัคร 8-18 ม.ค. 6123550374_1665765080142773_6265128936870581293_o