ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จากนักเรียนม.3 เดิม ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล


ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ม4 ประเภท ม.3 เดิม