ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เดิม ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้-ม4-ประเภท-ม.3-เดิม-2562

นักเรียนเดิม 2561-01