ข่าวล่าสุด

ประชุมสภาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางคณะกรรมการสภานักเรียนจัดโครงการประชุมสภาสานสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลIMG_0534-1 IMG_0537-1 IMG_0563-1 IMG_0536 IMG_0538 IMG_0543 IMG_0544 IMG_0549 IMG_0552 IMG_0555 IMG_0556 IMG_0558 IMG_0560 IMG_0562 IMG_0566 IMG_0567 IMG_0570 IMG_0572 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0579 IMG_0580 IMG_0583 IMG_0586 IMG_0590 IMG_0594 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0611 IMG_0628 IMG_0630 IMG_0633 IMG_0639 IMG_0641 IMG_0643 IMG_0649 IMG_0652