ข่าวล่าสุด

ผลคะแนน O-NET ม.6 อันดับ 1 ในจังหวัดปัตตานี

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  ได้คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 อันดับ 1 ในจังหวัดปัตตานี

ผลโอเนต ม6 03