ข่าวล่าสุด

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร

ขอแสดงความยินดี นตท.บุรินทร์ภัทร อาษาวิมลกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โรงเรียนเตรียมทหารPrint

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย