ข่าวล่าสุด

รางวัลชมเชย TEDET

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่เด็กชายจักรภัทร นิลประเสริฐ และเด็กชายพลวิทย์ คงขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ,CMS Education Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด (ภาพ/ข่าว จุฑาทิพ หนูทอง)IMG_8096 IMG_8103 IMG_8107 IMG_8111 IMG_8114 IMG_8122 IMG_8134 IMG_8145 IMG_8152