ข่าวล่าสุด

รางวัลนักเรียนพระราชทาน 2559

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชาญวิทย์ ปุยริพันธ์
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559ชาญวิทย์