ข่าวล่าสุด

รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวุฒิชัย แสนเสนาะ ได้รับรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

template decha update ครูเก่ง03zz