ข่าวล่าสุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายดานิช สะแม
และเด็กหญิงภัคจิรา กุลมาตย์ ได้รับpage010 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน มอ.วิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559