ข่าวล่าสุด

รางวัลองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานครScreen Shot 2560-10-07 at 10.13.31 AM (1)