ข่าวล่าสุด

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น

 

 

18 พฤศจิกายน 2558 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับมอบโล่จากนายธนกฤต นิลราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
โล่เข้าร่วมโครงการการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

DSC_0103

DSC_0108

DSC_0250

DSC_0301

Leave a Reply

Your email address will not be published.