ข่าวล่าสุด

ร.ร.เดชะฯร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

IMG_6817-1 IMG_6869-1 IMG_6878-1 IMG_6886-1 IMG_6891-1 IMG_6895-1 IMG_6899-1 IMG_6905-1 IMG_6915-1 IMG_6928-1 IMG_6940-1 IMG_6962-1 IMG_6969-1 IMG_6976-1 IMG_6987-1 IMG_6995-1 IMG_7005-1 IMG_7016-1 IMG_7020-1 IMG_7023-1 IMG_7034-1 IMG_7036-1 IMG_7046-1 IMG_7058-1 IMG_7093-1 IMG_7105-1 IMG_7113-1 IMG_7124-1 IMG_7140-1 IMG_7148-1 IMG_7151-1 IMG_7156-1 IMG_7164-1 IMG_7168-1 IMG_7178-1 IMG_7193-1 IMG_7206-1 IMG_7210-1 IMG_7216-1 IMG_7224-1 IMG_7231-1 IMG_7240-1 IMG_7245-1 IMG_7250-1

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดชะปัตตนยานุกูล นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจและพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559