ข่าวล่าสุด

วันครู 2560

วันที่ 16 มกราคม 2559 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมการสวดคำฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำพิธีรำลึกบูรพาจารย์ พร้อมกล่าวปฏิญาณตน มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆIMG_9288-1 IMG_9291-1 IMG_9293-1 IMG_9295-1 IMG_9300-1 IMG_9303-1 IMG_9307-1 IMG_9309-1 IMG_9327-1 IMG_9338-1 IMG_9340-1 IMG_9349-1 IMG_9352-1 IMG_9355-1 IMG_9364-1 IMG_9371-1 IMG_9376-1 IMG_9383-1 IMG_9387-1 IMG_9388-1 IMG_9395-1 IMG_9403-1 IMG_9407-1 IMG_9432-1 IMG_9435-1 IMG_9447-1 IMG_9458-1 IMG_9464-1 IMG_9467-1 IMG_9476-1 IMG_9479-1 IMG_9485-1 IMG_9492-1 IMG_9497-1 IMG_9505-1 IMG_9519-1 IMG_9524-1 IMG_9537-1 IMG_9538-1 IMG_9557-1 IMG_9558-1 IMG_9564-1 IMG_9580-1 IMG_9587-1 IMG_9598-1 IMG_9600-1 IMG_9611-1 IMG_9619-1 IMG_9628-1 IMG_9636-1 IMG_9698-1 IMG_9701-1 IMG_9734-1 IMG_9738-1 IMG_9743-1 IMG_9750-1 IMG_9753-1 IMG_9759-1 IMG_9763-1 IMG_9771-1 IMG_9774-1 IMG_9779-1 IMG_9787-1 page01 page02 IMG_9722 IMG_9726