ข่าวล่าสุด

วันเด็กแห่งชาติ

ในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9  มกราคม 2559 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสิทธิชัย เลนุกูล และคณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ ในงานวันเด็กโดยจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมไว้สำหรับน้อง ๆ ได้เข้ารวมกิจกรรมกันอย่าง สนุกสนาน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  จังหวัดปัตตานี

IMG_9788

IMG_9825

IMG_9829

IMG_9834

IMG_9842

IMG_9846

IMG_9852

IMG_9854

IMG_9879

IMG_9881

IMG_9883

IMG_9885

IMG_9893

IMG_9900

IMG_9907

IMG_9912

IMG_9916

IMG_9926

IMG_9953

IMG_9960

IMG_9981

IMG_9990