ข่าวล่าสุด

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม 2558  โรงเรียนเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา “เนื่องในวันปิยมหาราช” โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการและกิจกรรมนักเรียน  นายธนกฤต  นิลราช ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดี และระลึกถึง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี

_MG_2840

_MG_2865

_MG_2875

_MG_2900

_MG_2910