ข่าวล่าสุด

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายมูฮำหมัด นิจิ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลมูฮำหมัด