ข่าวล่าสุด

สอบติดแพทย์ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนายเจะรุสดี เบญจมะ
ชั้น ม.6/2 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทย์ชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ไวนิล ติดแพทย์ bluezzz