ข่าวล่าสุด

ิกิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2559  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้เข้าร่วมเดินต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ให้ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดปัตตานี ร่วมใจกันสร้างพลังต่อต้านยาเสพติด