ข่าวล่าสุด

เข้าค่ายลูกเสือทดสอบกิจกรรมพิเศษ

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนเพื่อทดสอบวิชาพิเศษ ของลูกเสือ- เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ในระดับชั้น ม.1-ม.3 ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรตจากท่านผู้อำนวยการ สิทธิชัย เลนุกูล  ให้เกียรติเป็นประธาน และผู้อำนวยการค่าย


IMG_5608

IMG_5612

IMG_5622

IMG_5640

IMG_5643

IMG_5678

IMG_5680

IMG_5684

IMG_5707

IMG_5713

IMG_5719

IMG_5726

IMG_5745

IMG_5756

IMG_5845

IMG_5884

IMG_5906

IMG_5909

IMG_5935

IMG_5940

IMG_5954

IMG_5974

IMG_5992

IMG_6032

IMG_6122

IMG_6166

IMG_6199

IMG_6213

IMG_6353

IMG_6362

IMG_6394 IMG_6401