ข่าวล่าสุด

เข้ารับมอบโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

นายธนกฤต นิลราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เข้ารับมอบโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

235b6bc4-af99-4847-9367-f3f3863f13d7