ข่าวล่าสุด

เด็กเดชะฯร่วมใจปลูกป่าชายเลน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ปลูกป่าชายเลน0203page02วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ร่องน้ำคันดินบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย สวนแม่-สวนลูก ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยมือเรา ประจำปี 2561 จัดโดยเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

IMG_1547-1 IMG_1549-1 IMG_1550-1 IMG_1554-1 IMG_1557-1 IMG_1560-1 IMG_1566-1 IMG_1571-1 IMG_1573-1 IMG_1584-1 IMG_1589-1 IMG_1594-1 IMG_1598-1 IMG_1605-1 IMG_1607-1 IMG_1612-1 IMG_1615-1 IMG_1619-1 IMG_1622-1 IMG_1625-1 IMG_1631-1 IMG_1633-1 IMG_1637-1 IMG_1641-1 IMG_1645-1 IMG_1648-1 IMG_1651-1 IMG_1656-1 IMG_1661-1 IMG_1664-1 IMG_1670-1 IMG_1675-1 IMG_1679-1 IMG_1682-1 IMG_1684-1 IMG_1685-1 IMG_1688-1 IMG_1689-1 IMG_1693-1 IMG_1694-1 IMG_1702-1 IMG_1704-1 IMG_1707-1 IMG_1709-1 IMG_1711-1 IMG_1717-1 IMG_1722-1 IMG_1730-1 IMG_1735-1 IMG_1741-1 IMG_1744-1 IMG_1753-1 IMG_1756-1 IMG_1765-1IMG_1571-1