ข่าวล่าสุด

แนะนำเว็บไซต์ ทางด้านการศึกษา

การศึกษาในโลกออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ มากกว่าการศึกษาในห้องเรียน ทำให้นักเรียน ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ด้านที่ตัวเองถนัด เพื่อมีประโยชน์สำหรับอนาคตวันภาคหน้า

ทางโรงเรียน จึงนำเสนอเว็บไซต์เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในการด้านแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อโดยไร้ขีดจำกัด

1. ) เว็บไซต์เด็กดี ทุกการเคลื่อนไหว ทุกกิจกรรมรับต่อ เกนฑ์การรับนักเรียน  คลิกที่นี่ 

2. ) Eduzones   Eduzones เกิดจากความร่วมมือของคณะอาจารย์ จากโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นโปรแกรมและข้อมูล ให้บริการฟรีกับสมาชิกทุกคน  คลิกที่นี่

3.) obec  obec  เกิดจากการร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเเนะนำเว็บไซต์ติวออนให้กับเด็กมัธยมปลายที่ได้จบการศึกษา ตอนปลาย เเล้วกำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย คลิกที่นี้

4.) เว็บไซต์ติวเลข เรียนคณิตส่วนตัวหรือกลุ่มย่อย เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย คลิกที่นี้