ข่าวล่าสุด

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/4 ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการเรียนของนักเรียนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด23559510_10156035231803010_7958167482609328039_n 23621312_10156044519658010_6170195853186257580_n 23621390_10156044518333010_5048264754677471278_n 23621450_10156044519298010_6785917329269434481_n 23621964_10156044518578010_2178274393379463797_n (1) 23658784_10156044518533010_3758308971965301261_n 23658893_10156035231023010_4659530170993412481_n 23658915_10156044518833010_7338124212566523825_n 23659205_10156044518863010_984264253780804400_n 23659487_10156044528108010_1870885280239727742_n 23659697_10156044518923010_5987833202044452434_n 23669037_1527733597333795_892780983917783680_o 23674728_1527733600667128_2934462382019270543_o 23722636_10156044518423010_5624037274341979345_n (1) 23722636_10156044518423010_5624037274341979345_n 23722680_10156044518638010_2936486531338781101_n (1) 23722680_10156044518638010_2936486531338781101_n 23754805_10156044524568010_8962098902303499893_n 23755534_10156044518323010_7936190944996470217_n