ข่าวล่าสุด

โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี จัดโครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเดชะปัตตนยานุกูล เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้

(ภาพ/ข่าว จุฑาทิพ หนูทอง)

_MG_0368 _MG_0371 _MG_0376 _MG_0379 _MG_0383 _MG_0389 _MG_0391 _MG_0400 _MG_0418 _MG_0431 _MG_0443 _MG_0454