ข่าวล่าสุด

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้ด.ญณัฐธภา สายกิ้มซ้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ รุ่นเมษายน 2561 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยมีครูเจ๊ะสือนะ หลีดีใจ เป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นักเรียนที่มีความสนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และขอดูรายละเอียดได้ที่ ครูเจ๊ะสือนะ หลีดีใจ ณ ห้องศูนย์ SEAR 734

template decha update อีซีอี02zzIMG_1226-1 IMG_1232-1 IMG_1237-1 IMG_1240-1 IMG_1245-1 IMG_1252-1 IMG_1267-1 IMG_1273-1 IMG_1283-1