ข่าวล่าสุด

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

นางสาวนิสรีน มามะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 พ.ศ.2560-2561  unnamed (1)ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา