ข่าวล่าสุด

โครงการเยาวชน อีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเยาวชน อีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561
ด.ช.ณัฐกิตต์ ธรรมรัตน์ ม.1/1 ประเทศนิวซีแลนด์
ด.ญ. ญาณิศา ขวัญกะโผะ ม.1/3 ประเทศนิวซีแลนด์
นายอรรถชาติ ศรีราษฎร์ ม.5/1 ประเทศออสเตรเลีย
โดยมี ครูเจ๊ะสือนะ หลีดีใจ ผู้ประสานงานศูนย์สอบอีซีอี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

 อีซีอี ครูเจ๊ะ