ข่าวล่าสุด

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุลขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขัน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันของนักเรียน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับภาคใต้ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

  • เหรียญทอง                 16  รายการ
  • เหรียญเงิน                  10  รายการ
  • เหรียญทองแดง            6  รายการ

trang-01