ข่าวล่าสุด

โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย จนผ่านเกณฑ์การประเมินpage02 IMG_9192 IMG_9195