ข่าวล่าสุด

โอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 สาขาวิชา เคมี ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนายกานไท อินทองสองและนายเกียรติภูมิ คงเดิม

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 สาขาวิชา เคมี  ประจำปีการศึกษา 2560

ค่าย 2 สอวน NEW EDIT123456