ข่าวล่าสุด

English camp for Secendary students 2016

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ ERIC โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน English camp for Secendary students2016 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 156 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล14075036_10157278394390632_1659273583_o 14081347_10157278394345632_1020792494_n 14087349_10157278394375632_297298360_o 14114574_10157278394370632_1856453693_o 14138391_10157278394400632_1773825520_n 14139116_10157278394355632_270159713_o IMG_1131 IMG_1136 IMG_1140 IMG_1148 IMG_1188 IMG_1204 IMG_1220 IMG_1228 IMG_1235 IMG_1236 IMG_1259 IMG_1261 IMG_1324 IMG_1331 IMG_1332 IMG_1391 IMG_1397 IMG_1405 IMG_1412