ข่าวล่าสุด

English Week 2018

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมวิชาการ English Week 2018 ประกอบด้วยการแข่่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ และกิจกรรมทางภาษา และการแสดงอื่นๆที่ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดกิจกรรมแสดงของผู้ชนะเลิศการแข่งทักษะทางภาษา ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการฝึกใช้ภาษาให้กับนักเรียนอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพIMG_1987-1 IMG_2030-1 IMG_2057-1 IMG_2063-1 IMG_2071-1 IMG_2073-1 IMG_2078-1 IMG_2082-1 IMG_2085-1 IMG_2097-1 IMG_2110-1 IMG_2113-1 IMG_2126-1 IMG_2129-1 IMG_2137-1 IMG_2143-1 IMG_2147-1 IMG_2152-1 IMG_2163-1 IMG_2167-1 IMG_2175-1 IMG_2185-1 IMG_2201-1 IMG_2214-1 IMG_2221-1 IMG_2239-1 IMG_2261-1 IMG_2265-1 IMG_2270-1 IMG_2296-1 IMG_2297-1 IMG_2310-1 IMG_2313-1 IMG_2315-1 IMG_2327-1 IMG_2333-1 IMG_2339-1 IMG_2349-1 IMG_2351-1 IMG_2355-1 IMG_2363-1 IMG_2370-1 IMG_2375-1 IMG_2392-1 IMG_2396-1 IMG_2397-1 IMG_2405-1 IMG_2409-1 IMG_2411-1 IMG_2413-1 IMG_2432-1 IMG_2448-1 IMG_2451-1 IMG_2465-1 IMG_2471-1 IMG_2483-1 IMG_2486-1 IMG_2502-1 IMG_2511-1 IMG_2521-1 IMG_2528-1 IMG_2551-1 IMG_2557-1 IMG_2578-1 IMG_2583-1 IMG_2611-1 IMG_2639-1 IMG_2643-1 IMG_2650-1 IMG_2666-1 IMG_2686-1 IMG_2690-1 IMG_2692-1 IMG_2708-1 IMG_2716-1 IMG_2728-1 IMG_2733-1 IMG_2749-1 IMG_2763-1 IMG_2777-1 IMG_2778-1 IMG_2810-1 IMG_2836-1 IMG_2841-1 IMG_2854-1 IMG_2869-1 IMG_2872-1 IMG_2890-1 IMG_2906-1 IMG_2909-1 IMG_2926-1 IMG_2930-1 IMG_2935-1 IMG_2939-1 IMG_2942-1 IMG_2956-1 IMG_2963-1 IMG_2968-1 IMG_2971-1 IMG_2973-1 IMG_2988-1 IMG_3007-1 IMG_3009-1 IMG_3014-1 IMG_3021-1 IMG_3029-1 IMG_3029-1-2 IMG_3033-1 IMG_3053-1 IMG_3057-1 IMG_3069-1 IMG_3080-1 IMG_3082-1 IMG_3088-1 IMG_3097-1 IMG_3116-1 IMG_3130-1 IMG_3149-1 IMG_3153-1 IMG_3165-1 IMG_3169-1 IMG_3171-1 IMG_3172-1 IMG_3179-1 IMG_3184-1 IMG_3198-1 IMG_3200-1 IMG_3202-1 IMG_3205-1 IMG_3205-1-2 IMG_3215-1 IMG_3221-1 IMG_3223-1 IMG_3238-1 IMG_3244-1 IMG_3253-1 IMG_3262-1 IMG_3264-1 IMG_3268-1 IMG_3275-1 IMG_3284-1 IMG_3312-1 IMG_3323-1 IMG_3346-1 IMG_3351-1 IMG_3361-1 IMG_3364-1 IMG_3366-1 IMG_3371-1 IMG_3386-1 IMG_3396-1 IMG_3397-1 IMG_3415-1 IMG_3429-1 IMG_3435-1 IMG_3464-1 IMG_3503-1 IMG_3509-1 IMG_3517-1