ข่าวล่าสุด

International Carnival HSBM PENANG MALAYSIA

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้รับเชิญจากโรงเรียน High School Bukit Mertajam รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ให้เข้าร่วมงาน International Carnival ซึ่งมี Theme ของงาน คือ “Triggering Initiatives in Learning,Thinking and Teaching.” มีตัวแทน 7 ประเทศเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. HOTS Quiz Challenge นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 5 คน นายเกียรติภูมิ คงเดิม ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงิน 20 RM.
2. International Young Learners’ Video Competition นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน ได้ราฃวัลที่ 3 พร้อมเงิน 200 RM.
3. การนำเสนอผลงาน Seminar – Paper Presentation on English and Innovative Teaching in the classroom โดยครูศักดิ์สุดา ทองมี ได้รับเงินรางวัล 500 RM. ใน Topic : International Collaboration “Holiday Card Exchange and Video Message Project”
4. การจัด Exhibition Booth77812 77813 77814 77815 77816 77817 77818 77819 77820 77821 77822 77823 77824 77825 77826 77827 77828 77829 77830 77833 77834 77835 77836 77837 77838 77839 77840 77841 77842 77843 77844 20180406_๑๘๐๔๐๖_0018 20180406_๑๘๐๔๐๖_0019 20180406_๑๘๐๔๐๖_0020 20180406_๑๘๐๔๐๖_0021 20180406_๑๘๐๔๐๖_0022 20180406_๑๘๐๔๐๖_0023 20180406_๑๘๐๔๐๖_0024 20180406_๑๘๐๔๐๖_0025 20180406_๑๘๐๔๐๖_0026 20180406_๑๘๐๔๐๖_0027 20180406_๑๘๐๔๐๖_0028 20180406_๑๘๐๔๐๖_0029 20180406_๑๘๐๔๐๖_0030 20180406_๑๘๐๔๐๖_0031 20180406_๑๘๐๔๐๖_0032 20180406_๑๘๐๔๐๖_0033 20180406_๑๘๐๔๐๖_0034 20180406_๑๘๐๔๐๖_0035 20180406_๑๘๐๔๐๖_0036 20180406_๑๘๐๔๐๖_0037 20180406_๑๘๐๔๐๖_0038 20180406_๑๘๐๔๐๖_0039 20180406_๑๘๐๔๐๖_0040 20180406_๑๘๐๔๐๖_0041 20180406_๑๘๐๔๐๖_0042 20180406_๑๘๐๔๐๖_0043 20180406_๑๘๐๔๐๖_0044 20180406_๑๘๐๔๐๖_0045 20180406_๑๘๐๔๐๖_0046 20180406_๑๘๐๔๐๖_0047 20180406_๑๘๐๔๐๖_0048 20180406_๑๘๐๔๐๖_0049 20180406_๑๘๐๔๐๖_0050 20180406_๑๘๐๔๐๖_0051 20180406_๑๘๐๔๐๖_0052 20180406_๑๘๐๔๐๖_0053 20180406_๑๘๐๔๐๖_0054 20180406_๑๘๐๔๐๖_0055 20180406_๑๘๐๔๐๖_0056 20180406_๑๘๐๔๐๖_0057 20180406_๑๘๐๔๐๖_0058 20180406_๑๘๐๔๐๖_0059 20180406_๑๘๐๔๐๖_0060 20180406_๑๘๐๔๐๖_0061 20180406_๑๘๐๔๐๖_0062 20180406_๑๘๐๔๐๖_0063 20180406_๑๘๐๔๐๖_0064 20180406_๑๘๐๔๐๖_0065 20180406_๑๘๐๔๐๖_0066 20180406_๑๘๐๔๐๖_0067 20180406_๑๘๐๔๐๖_0068 20180406_๑๘๐๔๐๖_0069 20180406_๑๘๐๔๐๖_0070 20180406_๑๘๐๔๐๖_0071 20180406_๑๘๐๔๐๖_0072 20180406_๑๘๐๔๐๖_0073 20180406_๑๘๐๔๐๖_0074 20180406_๑๘๐๔๐๖_0075 20180406_๑๘๐๔๐๖_0076 20180406_๑๘๐๔๐๖_0077 20180406_๑๘๐๔๐๖_0078 20180406_๑๘๐๔๐๖_0079 20180406_๑๘๐๔๐๖_0080 20180406_๑๘๐๔๐๖_0081 20180406_๑๘๐๔๐๖_0082 20180406_๑๘๐๔๐๖_0083