ข่าวล่าสุด

The 16th Co – English Camp : Thailand – Malaysia

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
จัดกิจกรรม The 16th Co – English Camp : Thailand – Malaysia ณ High School Bukit Mertajam รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 -26 กรกฎาคม 2561 โดยมีนางสุดารัตน์ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจำวน 5 คน และนักเรียนจำนวน 47 คน เข้าร่วมกิจกรรม37704808_10160567705915632_8867374657389461504_n 37724326_10160569188385632_5883375459101573120_n 37741222_10160582224720632_1191062502117474304_n 37785707_10160567706050632_9086630096445374464_n 37810530_10160582187870632_7276864421329108992_n 37815584_10160580038245632_2107992033598636032_n 37830456_10160580059445632_1934047765076115456_n 37841900_10160580076005632_3502693100021612544_n 37842951_10160579774115632_2149947301370527744_n 37850654_10160580001865632_5702542088806072320_n 37853254_10160580026265632_3751646756165648384_n 37853967_10160582226500632_7857565332850868224_n 37854371_10160580039875632_5088041665860468736_n 37856914_10160582189490632_8878140585622372352_n 37858295_10160579772280632_2068620652511756288_n 37859508_10160579773775632_5096796686110425088_n 37865709_10160580039815632_8027989532076933120_n 37868281_10160580076520632_1553346206170611712_n 37869727_10160582225690632_1222132557529743360_n 37872832_10160580025995632_1049558443704188928_n 37878042_10160579748600632_6131903191928799232_n 37878729_10160580059680632_9028972342339960832_n 37884692_10160582224435632_7951224490673831936_n 37886248_10160579772120632_349463303983988736_n 37887261_10160579775465632_7764162945352728576_n 37890720_10160582225420632_8225003289716981760_n 37891651_10160580038105632_4626250643370147840_n 37892055_10160582188980632_8456355199219400704_n 37895047_10160580025840632_4379095302917849088_n 37895498_10160580076235632_5756093944370823168_n 37898325_10160580076585632_8190022215610138624_n 37902274_10160580039720632_2990697556268285952_n 37904299_10160579748495632_7797870793584541696_n 37910713_10160582227435632_2361121729394245632_n 37915416_10160582227755632_1820303678024712192_n 37915583_10160579775300632_4773841761363558400_n 37915972_10160579774030632_5327979687433994240_n 37922104_10160582188375632_9155727538893357056_n 37928894_10160582187155632_8486170329612288000_n 37931466_10160580026405632_2824221144951816192_n 37938246_10160582189520632_8932232799612567552_n 37944802_10160582187830632_2972464299110301696_n 37948195_10160582186955632_7538473409064206336_n 37951131_10160582186810632_6546284127727910912_n 38020918_10160582189115632_36214210757132288_n Co english camp MALAYSIA (1) Co english camp MALAYSIA (2) Co english camp MALAYSIA (3) Co english camp MALAYSIA (4) Co english camp MALAYSIA (5) Co english camp MALAYSIA (6) Co english camp MALAYSIA (7) Co english camp MALAYSIA (8) Co english camp MALAYSIA (9) Co english camp MALAYSIA (10) Co english camp MALAYSIA (11) Co english camp MALAYSIA (12) Co english camp MALAYSIA (13) Co english camp MALAYSIA (14) Co english camp MALAYSIA (15) Co english camp MALAYSIA (16) Co english camp MALAYSIA (17) Co english camp MALAYSIA (18) Co english camp MALAYSIA (19) Co english camp MALAYSIA (20) Co english camp MALAYSIA (21) Co english camp MALAYSIA (22) Co english camp MALAYSIA (23) Co english camp MALAYSIA (24) Co english camp MALAYSIA (25) Co english camp MALAYSIA (26) Co english camp MALAYSIA (27) Co english camp MALAYSIA (28) Co english camp MALAYSIA (29) Co english camp MALAYSIA (30) Co english camp MALAYSIA (31) Co english camp MALAYSIA (32) Co english camp MALAYSIA (33) Co english camp MALAYSIA (34) Co english camp MALAYSIA (35) Co english camp MALAYSIA (36) Co english camp MALAYSIA (37) Co english camp MALAYSIA (38) Co english camp MALAYSIA (39) Co english camp MALAYSIA (40) Co english camp MALAYSIA (41) Co english camp MALAYSIA (42) Co english camp MALAYSIA (43) Co english camp MALAYSIA (44) Co english camp MALAYSIA (45) Co english camp MALAYSIA (46) Co english camp MALAYSIA (47) Co english camp MALAYSIA (48) Co english camp MALAYSIA (49) Co english camp MALAYSIA (50) Co english camp MALAYSIA (51) Co english camp MALAYSIA (52) Co english camp MALAYSIA (53) Co english camp MALAYSIA (54) Co english camp MALAYSIA (55) Co english camp MALAYSIA (56) Co english camp MALAYSIA (57) Co english camp MALAYSIA (58) Co english camp MALAYSIA (59) Co english camp MALAYSIA (60) Co english camp MALAYSIA (61) Co english camp MALAYSIA (62) Co english camp MALAYSIA (63) Co english camp MALAYSIA (64) Co english camp MALAYSIA (65) Co english camp MALAYSIA (66) Co english camp MALAYSIA (67) Co english camp MALAYSIA (68) Co english camp MALAYSIA (69) Co english camp MALAYSIA (70) Co english camp MALAYSIA (71) Co english camp MALAYSIA (72) Co english camp MALAYSIA (73) Co english camp MALAYSIA (74) Co english camp MALAYSIA (75) Co english camp MALAYSIA (76) Co english camp MALAYSIA (77) Co english camp MALAYSIA (78) Co english camp MALAYSIA (79) Co english camp MALAYSIA (80) Co english camp MALAYSIA (81) Co english camp MALAYSIA (82) Co english camp MALAYSIA (83) Co english camp MALAYSIA (84) Co english camp MALAYSIA (85) Co english camp MALAYSIA (86) Co english camp MALAYSIA (87) Co english camp MALAYSIA (88)

co englishcamp